नांदेड व लातुर येथे द युनिक अकॅडमीच्या नवीन शाखा लवकरच सुरु होत आहेत

द युनिक अकॅडमी, पुणे यांच्या वतीने नांदेड व लातूर शहरात स्पर्धा परीक्षा क्षेत्रातील विद्यार्थ्यांच्या आग्रहास्तव जून २०१८ पासून नवीन शाखा सुरु होत असून सदरील शाखेत UPSC Int. Batch, IAS 3 yr Batch, MPSC Batch, PSI-STI Batch, Banking कोर्सेस उपलब्ध असणार आहेत.

नांदेड शाखा
गोविंदराज प्लाझा,आनंद नगर,
भाग्य नगर, मेन रोड, नांदेड.
संपर्क: ९६०७०१४८८८, ७२६२९८७८८८

लातूर शाखा
श्री गोविंद नगर COCSIT काॅलेज समोर,
मयुरबन जवळ, अंबाजोगाई रोड, लातूर.
संपर्क: ८४११८२६८८८, ८४११८७६८८८

अधिक माहितीसाठी संबधित शाखेच्या भ्रमणध्वनी क्रमांकांवर संपर्क करावा. (जाहिरात)

You might also like
.
Comments
Loading...
buy levitra buy levitra online