तेल आणि नैसर्गिक वायू महामंडळात विविध पदांच्या एकूण ४२२ जागा

ONGC Recruitment 2018 : Various Vacancies 422 Posts

तेल आणि नैसर्गिक वायू महामंडळाच्या आस्थापनेवरील विविध पदांच्या जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रताधारक उमेद्वारांकडून ऑनलाईन पद्धतीने अर्ज मागविण्यात येत आहेत.

असिस्टंट टेक्निशिअन पदाच्या २०३ जागा
शैक्षणिक पात्रता – उमेदवार मेकॅनिकल/ पेट्रोलियम/ इलेक्ट्रिकल/ इलेक्ट्रॉनिक्स/ टेलिकॉम/ E&T/इंस्ट्रुमेंटेशन इंजिनिअरिंग डिप्लोमा/ M.Sc.(Physics, Electronics) अर्हताधारक असावा.

असिस्टंट टेक्निशिअन (इलेट्रॉनिक्स) पदाच्या ४ जागा
शैक्षणिक पात्रता – उमेदवार इलेक्ट्रॉनिक्स/ टेलिकॉम/ E&T इंजिनिअरिंग डिप्लोमा/ M.Sc. (Physics, Electronics) अर्हताधारक असावा.
वयोमर्यादा – उमेदवाराचे वय १ जानेवारी २०१९ रोजी १८ ते ३० वर्ष दरम्यान असावे. (अनुसूचित जाती/ अनुसूचित जमाती प्रवर्गातील उमेदवारांना ५ वर्ष आणि इतर मागासवर्गीय उमेदवारांना ३ वर्ष सवलत.)

असिस्टंट टेक्निशिअन (बॉयलर) पदाच्या ७ जागा
शैक्षणिक पात्रता – उमेदवार मेकॅनिकल इंजिनिअरिंग डिप्लोमा किंवा बॉयलर अटेंडंट प्रमाणपत्र धारक असावा.
वयोमर्यादा – उमेदवाराचे वय १ जानेवारी २०१९ रोजी १८ ते ३० वर्ष दरम्यान असावे. (अनुसूचित जाती/ अनुसूचित जमाती प्रवर्गातील उमेदवारांना ५ वर्ष आणि इतर मागासवर्गीय उमेदवारांना ३ वर्ष सवलत.)

टेक्निकल असिस्टंट (ग्रेड-३) पदाच्या ३ जागा
शैक्षणिक पात्रता – उमेदवार M.Sc (Chemistry) उत्तीर्ण असावा.
वयोमर्यादा – उमेदवाराचे वय १ जानेवारी २०१९ रोजी १८ ते ३० वर्ष दरम्यान असावे. (अनुसूचित जाती/ अनुसूचित जमाती प्रवर्गातील उमेदवारांना ५ वर्ष आणि इतर मागासवर्गीय उमेदवारांना ३ वर्ष सवलत.)

सिक्योरिटी सुपरवाइजर पदाच्या ४ जागा
शैक्षणिक पात्रता – उमेदवार पदवीधर आणि 1 वर्ष अनुभव धारक असावा.
वयोमर्यादा – उमेदवाराचे वय १ जानेवारी २०१९ रोजी १८ ते ३० वर्ष दरम्यान असावे. (अनुसूचित जाती/ अनुसूचित जमाती प्रवर्गातील उमेदवारांना ५ वर्ष आणि इतर मागासवर्गीय उमेदवारांना ३ वर्ष सवलत.)

असिस्टंट ग्रेड- III (ट्रांसपोर्ट) पदाच्या ३ जागा
शैक्षणिक पात्रता – उमेदवार ऑटो/ मेकॅनिकल इंजिनिअरिंग डिप्लोमा/ PG डिप्लोमा (व्यवसाय व्यवस्थापन/ प्रशासन) किंवा पदव्युत्तर पदवीधारक असावा.
वयोमर्यादा – उमेदवाराचे वय १ जानेवारी २०१९ रोजी १८ ते ३० वर्ष दरम्यान असावे. (अनुसूचित जाती/ अनुसूचित जमाती प्रवर्गातील उमेदवारांना ५ वर्ष आणि इतर मागासवर्गीय उमेदवारांना ३ वर्ष सवलत.)

मरीन रेडिओ असिस्टंट गड-III पदाच्या १६ जागा
शैक्षणिक पात्रता – उमेदवार दहावी उत्तीर्ण आणि मरीन रेडिओ/ रेडिओ टेलिफोन ऑपरेटर प्रमाणपत्र किंवा समतुल्य अर्हता आणि १ वर्ष अनुभव धारक असावा.
वयोमर्यादा – उमेदवाराचे वय १ जानेवारी २०१९ रोजी १८ ते ३० वर्ष दरम्यान असावे. (अनुसूचित जाती/ अनुसूचित जमाती प्रवर्गातील उमेदवारांना ५ वर्ष आणि इतर मागासवर्गीय उमेदवारांना ३ वर्ष सवलत.)

ज्युनिअर टेक्निकल असिस्टंट (केमिकल) पदाच्या २ जागा
शैक्षणिक पात्रता – उमेदवार बी.एस्सी (रसायनशास्त्र) उत्तीर्ण असावा.
वयोमर्यादा – उमेदवाराचे वय १ जानेवारी २०१९ रोजी १८ ते ३० वर्ष दरम्यान असावे. (अनुसूचित जाती/ अनुसूचित जमाती प्रवर्गातील उमेदवारांना ५ वर्ष आणि इतर मागासवर्गीय उमेदवारांना ३ वर्ष सवलत.)

ज्युनिअर असिस्टंट टेक्निशिअन पदाच्या ३३ जागा
शैक्षणिक पात्रता – उमेदवार दहावी उत्तीर्ण आणि डिझेल मेकॅनिक/ इलेक्ट्रिकल/ फिटिंग/ मशीनिंग/मेकॅनिक ट्रेड प्रमाणपत्र धारक असावा.
वयोमर्यादा – उमेदवाराचे वय १ जानेवारी २०१९ रोजी १८ ते ३० वर्ष दरम्यान असावे. (अनुसूचित जाती/ अनुसूचित जमाती प्रवर्गातील उमेदवारांना ५ वर्ष आणि इतर मागासवर्गीय उमेदवारांना ३ वर्ष सवलत.)

ज्युनिअर असिस्टंट पदाच्या ५३ जागा
शैक्षणिक पात्रता – उमेदवार बी.कॉम किंवा बी.एस्सी.(Physics/ Maths) आणि संगणकावर टायपिंग ३० श.प्र.मि. टायपिंग करणारा असावा.
वयोमर्यादा – उमेदवाराचे वय १ जानेवारी २०१९ रोजी १८ ते ३० वर्ष दरम्यान असावे. (अनुसूचित जाती/ अनुसूचित जमाती प्रवर्गातील उमेदवारांना ५ वर्ष आणि इतर मागासवर्गीय उमेदवारांना ३ वर्ष सवलत.)

ज्युनिअर फायर सुपरवाइजर पदाच्या ३ जागा
शैक्षणिक पात्रता – उमेदवार इंटरमीडिएट आणि अग्निशमन सेवेमध्ये ६ महिन्यांचा अनुभव तसेच वाहनचालक परवानाधारक असावा.
वयोमर्यादा – उमेदवाराचे वय १ जानेवारी २०१९ रोजी १८ ते ३० वर्ष दरम्यान असावे. (अनुसूचित जाती/ अनुसूचित जमाती प्रवर्गातील उमेदवारांना ५ वर्ष आणि इतर मागासवर्गीय उमेदवारांना ३ वर्ष सवलत.)

फार्मासिस्ट ग्रेड- IV पदाची १ जागा
शैक्षणिक पात्रता – उमेदवार फार्मसी डिप्लोमा आणि २ वर्षे अनुभव धारक असावा.
वयोमर्यादा – उमेदवाराचे वय १ जानेवारी २०१९ रोजी १८ ते ३० वर्ष दरम्यान असावे. (अनुसूचित जाती/ अनुसूचित जमाती प्रवर्गातील उमेदवारांना ५ वर्ष आणि इतर मागासवर्गीय उमेदवारांना ३ वर्ष सवलत.)

ज्युनिअर रॉस्टबाउट पदाच्या ४२ जागा
शैक्षणिक पात्रता – उमेदवार दहावी उत्तीर्ण आणि १ वर्ष अनुभव धारक असावा.
वयोमर्यादा – उमेदवाराचे वय १ जानेवारी २०१९ रोजी १८ ते ३० वर्ष दरम्यान असावे. (अनुसूचित जाती/ अनुसूचित जमाती प्रवर्गातील उमेदवारांना ५ वर्ष आणि इतर मागासवर्गीय उमेदवारांना ३ वर्ष सवलत.)

ज्युनिअर सिक्योरिटी सुपरवाइजर पदाच्या ६ जागा
शैक्षणिक पात्रता – उमेदवार दहावी उत्तीर्ण आणि ६ महिने अनुभव धारक असावा.
वयोमर्यादा – उमेदवाराचे वय १ जानेवारी २०१९ रोजी १८ ते ३० वर्ष दरम्यान असावे. (अनुसूचित जाती/ अनुसूचित जमाती प्रवर्गातील उमेदवारांना ५ वर्ष आणि इतर मागासवर्गीय उमेदवारांना ३ वर्ष सवलत.)

ज्युनिअर मोटर वाहन चालक पदाच्या ५ जागा
शैक्षणिक पात्रता – उमेदवार दहावी उत्तीर्ण आणि ३ वर्षे अवजड वाहन चालविण्याचा अनुभव धारक असावा.
वयोमर्यादा – उमेदवाराचे वय १ जानेवारी २०१९ रोजी १८ ते ३० वर्ष दरम्यान असावे. (अनुसूचित जाती/ अनुसूचित जमाती प्रवर्गातील उमेदवारांना ५ वर्ष आणि इतर मागासवर्गीय उमेदवारांना ३ वर्ष सवलत.)

ज्युनिअर असिस्टंट ऑपरेटर पदाच्या २१ जागा
शैक्षणिक पात्रता – उमेदवार दहावी उत्तीर्ण आणि ३ वर्षे अवजड वाहन चालविण्याचा अनुभव धारक असावा.
वयोमर्यादा – उमेदवाराचे वय १ जानेवारी २०१९ रोजी १८ ते ३५ वर्ष दरम्यान असावे. (अनुसूचित जाती/ अनुसूचित जमाती प्रवर्गातील उमेदवारांना ५ वर्ष आणि इतर मागासवर्गीय उमेदवारांना ३ वर्ष सवलत.)

ज्युनिअर हेल्थ अटेंडंट पदाची १ जागा
शैक्षणिक पात्रता – उमेदवार दहावी उत्तीर्ण आणि प्रथमोपचार प्रमाणपत्र धारक असावा.
वयोमर्यादा – उमेदवाराचे वय १ जानेवारी २०१९ रोजी १८ ते २७ वर्ष दरम्यान असावे. (अनुसूचित जाती/ अनुसूचित जमाती प्रवर्गातील उमेदवारांना ५ वर्ष आणि इतर मागासवर्गीय उमेदवारांना ३ वर्ष सवलत.)

नोकरीचे ठिकाण – मुंबई

परीक्षा फीस – खुल्या/ इतर मागासवर्गीय उमेदवारांना ३७०/- रुपये आहे.(अनुसूचित जाती-जमाती/ अपंग/ माजी सैनिक प्रवर्गातील उमेदवारांना फीस मध्ये पूर्णपणे सवलत.)

अर्ज करण्याची शेवटची तारीख – १ जानेवारी २०१९ (सायंकाळी ६ वाजेपर्यंत)

अधिक माहितीसाठी मूळ जाहिरात डाऊनलोड करून वाचन करणे आवश्यक आहे.

 

जाहिरात डाऊनलोड करा

ऑनलाईन अर्ज करा

 

 

You might also like
.
Comments
Loading...
buy levitra buy levitra online