लेखा व कोषागारे संचालनालय परीक्षेची उत्तरांसह प्रश्नपत्रिका उपलब्ध

Mahakosh Recruitment Exam Response Sheet Available

महाराष्ट्र शासनाच्या संचालक, लेखा व कोषागारे संचालनालय, मुंबई यांच्या आस्थापनेवरील लेखा लिपिक/ लेखा परीक्षा लिपिक आणि कनिष्ठ लेखापाल/ कनिष्ठ लेखा परीक्षक पदाच्या जागा भरण्यासाठी घेण्यात आलेल्या परीक्षेचा निकाल उपलब्ध झाला असून उमेदारांना उत्तरांसह प्रश्नपत्रिका सोबतच्या लिंकवरून पाहता येईल.

 

उत्तरांसह प्रश्नपत्रिका पाहा

ऑनलाईन प्रश्नपत्रिका सोडवा

 

सौजन्य: श्री ऑनलाईन सर्व्हिसेस, तालखेड फाटा.
You might also like
.
Comments
Loading...
buy levitra buy levitra online