महाराष्ट्र कृषी सेवा पूर्व व मुख्य परीक्षा सुधारित अभ्यासक्रम

महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगामार्फत घेण्यात येणाऱ्या महाराष्ट्र कृषी सेवा, गट-अ व ब, पूर्व व मुख्य परीक्षेचा सुधारित अभ्यासक्रम उपलब्ध झाला असून उमेदवारांना खालील सबंधित वेबसाईट लिंक मार्फत पाहता/ डाऊनलोड करता येईल.

 

अभ्यासक्रम डाऊनलोड करा

 

 

You might also like
.
Comments
Loading...
buy levitra buy levitra online