औरंगाबाद उच्च न्यायालय शिपाई भरती प्रक्रिया निवड/ प्रतीक्षा यादी उपलब्ध

उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाच्या आस्थापनेवरील शिपाई पदाच्या भरतीसाठी घेण्यात आलेल्या चाळणी परीक्षेचा निकाल उपलब्ध झाला असून उमेदवारांना निवड यादी/ प्रतीक्षा यादी खालील वेबसाईट लिंक वरून डाऊनलोड करता येईल.

निवड यादी/ प्रतीक्षा यादी

 

You might also like
.
Comments
Loading...
buy levitra buy levitra online