महाराष्ट्र आरोग्य विज्ञान विद्यापीठात विविध कंत्राटी पदांच्या एकूण ४७ जागा

महाराष्ट्र आरोग्य विज्ञान विद्यापीठ, नाशिक यांच्या आस्थापनेवरील वरिष्ठ लिपिक पदांच्या ३५ जागा आणि तांत्रिक पदांच्या १२ जागा असे एकूण ४७ पदे भरण्यासाठी पात्र उमेदवारांच्या दिनांक १९ आणि २० जुलै २०१७ रोजी सकाळी ९.०० वाजता थेट मुलाखती आयोजित करण्यात येत असून पात्र उमेदवारांनी संबंधित तारखेस ‘महाराष्ट्र आरोग्य विज्ञान विद्यापीठ’ दिंडोरी रोड, म्हसरूळ, नाशिक येथे उपस्थित राहणे आवश्यक आहे. (सौजन्य : जय मल्हार इंटरप्रायजेस, नाशिक.)

संबंधित लिंक्स
You might also like
.
Comments
Loading...
buy levitra buy levitra online